Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Các thông số trong URL ảnh wapego

Modul album ảnh là một modul không thể thiếu cho các wap chat ở wapego. Như các bạn đã biết là ảnh ở wapego khi tải lên sẽ không còn ...