Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Tổng hợp tài liệu về lập trình Unity do thành viên MateBe chia sẻ


Hiện nay, tài liệu về Unity chưa có nhiều trên MateBe

Nên sẽ tổng hợp lại bài này để update dần dần, góp gió thành bão, kiểu gì cở 1 tháng sau chắc cũng cả nùi

Bạn nào yêu thích môn này, có Article, Tutorial hoặc ebook thì share cho a em cùng học nha

Ebook:
0 nhận xét

Đăng nhận xét