Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Tạo nút "Đăng chủ đề mới" ngay trong bài viết xenforo

Hướng dẫn hiển thị nút "Đăng chủ đề mới" (Post New Thread) và tạo chủ đề mới nhanh chóng ngay trong bài viết mà không cần phải quay lại forum. Tut hoạt động tốt trên xenforo 1.2.x và xenforo 1.3.x. Tut được viết lại theo một addon được chia sẽ trên vxf.vào template thread_view
tìm

Mã:
</xen:navigation>
và thay bằngMã:
</xen:navigation>
<xen:if is="{$canReply}">
    <xen:topctrl><a href="{xen:link 'forums/create-thread', $forum}" class="callToAction"><span>{xen:phrase post_new_thread}</span></a></xen:topctrl>
</xen:if>
Thế là xong, rất đơn giản phải không

0 nhận xét

Đăng nhận xét