Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Hiển thị ảnh động khi đang tải trang Xenforo

Thủ thuật này có tác dụng hiển thị hình ảnh động khi người dùng đang tải trang web của bạn, khi trang web được tải xong, hình ảnh này sẽ biến mất. Thủ thuật này cũng khá hay, giúp người dùng đỡ cảm thấy nhàm chán khi trang web của bạn load quá lâu 

Bắt tay thực hiện nào:
- Thêm vào cuối template page_container_js_head đoạn code sau:

Mã:

<style>
  #ITDPreLoad
  {
    background:#fff url(images/loading.gif) no-repeat center center;
  height: 64px;
  width: 64px;
  position: fixed;
  z-index: 1000;
  left: 50%;
  top: 50%;
  margin: -25px 0 0 -25px;
}
  }
</style>
<script>
  $(window).load(function(){
   $('#ITDPreLoad').fadeOut(2000);
  });
</script>
- Thêm vào template PAGE_CONTAINER, trước thẻ </body> đoạn code sau:

Mã:

<div id="ITDPreLoad"></div>
- Upload hình ảnh động image.gif bạn muốn hiển thị lên ../images

0 nhận xét

Đăng nhận xét