Bài đăng nổi bật

Ford Biên Hòa Đồng Nai - Đại lý mua bán xe giá tốt nhất

Xuất hiện tại Biên Hòa Đồng Nai từ năm 2007 tới nay, hãng xe Ôtô nổi tiếng tới từ Mỹ –  Ford Motor  đã khẳng định được một chỗ đứng trong l...

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Hướng dẫn cài đặt Jekyll trên Windows

Jekyll là một nền tảng tạo trang web tĩnh, bạn có thể sử dụng nó để phát triển blog hay website. Từ phiên bản Jekyll 3.0 trở lên bạn có thể dễ dàng cài đặt Jekyll trên Windows 7, 8 hoặc 10:
1) Đây là nền tảng cho phép tạo trang web tĩnh đầu tiên.
2) Được khuyến khích sử dụng nhiều nhất trên Github page.
3) Dễ dàng sử dụng mà không cần kỹ năng về ngon ngữ Ruby.


Bước 1: Cài đặt Ruby và Ruby Dev Kit..

Trước hết ta cần phải cài ngôn ngữ Ruby trên Windows, truy cập vào trang này để tải file cài đặt Ruby. Trong quá trình cài đặt thì chọn như hình bên dưới:

Cài đặt Ruby trên Windows
Bạn cũng cài đặt bộ Ruby Dev kit, quay lại trang này, kéo xuống dưới và tải Ruby Dev kit phù hợp với hệ điều hành 32bit hoặc 64bit.
Tiếp theo, bung nén file vừa tải về vào máy tính, ví dụ như C:/Kit/Ruby/
Mở CMD (Command Prompt) as administrator, sử dụng lệnh cd command để tới thưu mục bên trên, like cd c:/ → cd kit → cd ruby
Hướng dẫn cài đặt Jekyll trên local Windows <>
Cài đặt Ruby Dev Kit
Sau khi vào tới thư mục cài Ruby dev kit, chạy lệnh ruby dk.rb init
Như vậy cơ bản đã cài xong, đầu tiên cần phải chỉnh lại file config để loại bỏ các lỗi có thể xảy ra trong quá trình cài đặt.
Mở file config.yml trong thư mục c:/kit/ruby (là thư mục bạn chọn ở bước trước).
---
C:\Ruby23-x64
Bạn có thể thấy bên trên là đường dẫn C:\Ruby23-x64, Bởi đây là thư mục mặc định khi cài đặt Ruby, nếu bạn cài Ruby ở thư mục khác thì thay thế đường dẫn thư mục cho phù hợp.
Sau khi kiểm tra và chỉnh xong file config.yml, quay lại cửa sổ CMD, chạy lệnh ruby dk.rb install

Bước 2: Cài đặt Jekyll gem.

Ở bước 1, ta đã cài đặt xong môi trường ruby trên Windows, bây giờ ta cần cài đặt Jekyll gem bằng cách sử dụng lệnh trên CMD:
gem install jekyll
Sau khi thực hiện lệnh trên, gems sẽ tự động được tải về và cài đặt (yêu cầu Windows phảo có kết nối Internet), nó sẽ mất khoảng vài chục giây cho tới vài phút, tùy thuộc vào tốc độ mạng.
Lưu ý nếu xảy ra lỗi:
ERROR:  Could not find a valid gem 'jekyll' (>= 0), here is why:
          Unable to download data from https://rubygems.org/ - SSL_connect returned=1 errno=0 state=SSLv3 read server certificate B: certificate verify failed (https://api.rubygems.org/specs.4.8.gz)
Thì lần lượt chạy lệnh sau: gem sources -r https://rubygems.org/ → gem sources -a http://rubygems.org/ rồi chọn y
Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để cài website Jekyll.

Bước 3: Tạo website Jekyll mới.

Bây giờ bạn hãy lựa chọn thư mục trên Windows để chứa website Jekyll, ví dụ nhưd:/jekyll/blog. Ta có thể tạo trước những thư mục này hoặc sử dụng lệnh trong CMD để tạo thư mục.
Dùng lệnh để tới thư mục đó: cd c:/ → cd jekyll → cd blog. Tiếp theo ta dùng lệnh:
jekyll new .
Ở đây ta sử dụng dấu . để kết thúc lệnh, bởi vì ta muốn cài website Jekyll vào trực tiếp thư mục đó, nhưng nếu bạn dùng lệnh jekyll new blog, khi đó Jekyll sẽ được cài vào thư mục con c:/jekyll/blog/blog/.
Bạn sẽ nhận được tin nhắn thành công dạng như New jekyll site installed in c:/jekyll/Blog.
Hướng dẫn cài đặt Jekyll trên local Windows <>
Bây giờ, nếu bạn mở thư mục c:/jekyll/Blog, bạn sẽ thấy có rất nhiều thư mục và file được tự động tạo ra.

Bước 4: Kiểm tra hoạt động website Jekyll trên localhost

Để kiểm tra hoạt động của website Jekyll, trong CMD ta chạy lệnh:
Jekyll serve --watch
Bạn có thể nhìn hình minh họa ở bước 3, bây giờ bạn chỉ cần sử dụng trình duyệt để truy cập vào địa chỉ 127.0.0.1:4000. Kết quả:
Hướng dẫn cài đặt Jekyll trên local Windows <>
Khi ta chạy lệnh jekyll serve --watch, thư mục _site sẽ được tạo ra trong thư mục chứa website Jekyll, và thư mục đó chính là website của bạn.
-Nếu khi chạy lệnh này gặp lỗi:
Error reading file C:/Ruby23-x64/lib/ruby/gems/2.3.0/gems/minima-1.2.0/_layouts/default...
Thì hãy copy thu mục _includes và _layouts theo đường dẫn C:/Ruby23-x64/lib/ruby/gems/2.3.0/gems/minima-1.2.0/ » rồi chạy lại lệnh jekyll serve --watch
Sau khi thực hiện các bước trên ta đã có một website Jekyll để chạy trên localhost. Nếu bạn muốn tạo thêm một website mới thì không cần phải thực hiện tất cả các bước trên mà chỉ cần thực hiện từ bước 3, Còn nếu bạn muốn đưa website lên internet, bạn phải deploy nó lên server. Bạn có thể sử dụng Github page hoặc Google Firebase để làm nơi lưu trữ website (miễn phí).
Việc đầu tiên cần làm sau khi cài Jekyll là chỉnh sửa file _config.yml trong thư mục càiJekyll cho phù hợp với bạn
title: Your awesome title
email: your-email@domain.com
description: > # this means to ignore newlines until "baseurl:"
  Write an awesome description for your new site here. You can edit this
  line in _config.yml. It will appear in your document head meta (for
  Google search results) and in your feed.xml site description.
baseurl: "" # the subpath of your site, e.g. /blog
url: "http://example.com" # the base hostname & protocol for your site
twitter_username: jekyllrb
github_username:  jekyll

# Build settings
markdown: kramdown
theme: minima
Lưu ý là sau khi chỉnh xong file _config.yml thì phải restart lại server Jekyll thì mới thấy được sự thay đổi (Quay lại cửa sổ CMD, sử dụng phím Ctrl+C để dừng local server, sau đó chạy lại lệnh jekyll serve --watch)

0 nhận xét

Đăng nhận xét