Bài đăng nổi bật

Ford Biên Hòa Đồng Nai - Đại lý mua bán xe giá tốt nhất

Xuất hiện tại Biên Hòa Đồng Nai từ năm 2007 tới nay, hãng xe Ôtô nổi tiếng tới từ Mỹ –  Ford Motor  đã khẳng định được một chỗ đứng trong l...

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Who Read - Modules Lượt Xem Chuẩn Cho JohnCMS

Mod lượt xem này không phải Reshare đâu nha.
Cái này mình cũng phát hiện lâu rồi, hôm nai rãnh nên mới nhớ ra nó có sẵn hết trong Johncms gốc, khỏi add data làm gì
Nó sẽ tính lượt xem thật sự những ai đã xem topic của bạn. Tránh view ảo và không tính lượt xem của khách truy cập đâu nha => muốn view nhiều thì user phải nhiều . Chỉ hợp làm forum chứ blog thì chắc chắn ko dùng rồi
Đầu tiên vào incfiles > classes > counters.php và thêm hàm này vào

<?phpstatic function forum_read($id)
    {
        
$count mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_forum_rdm` WHERE `topic_id`='$id'"), 0);
        
$out '<a href="'.core::$system_set['homeurl'].'/forum/index.php?id='.$id.'&amp;act=who&amp;mod=read">Đã xem '.$count.'</a>';
        return 
$out;
}
?>


Sau đó vào forum > includes > who.php
tiến hành tìm

<?phpif ($id) {?>?>

thêm vào ngay sau nó 
<?phpswitch($mod):
    default:
?>

tìm típ
<?phpecho '<p><a href="index.php?id=' $id '">' $lng_forum['to_topic'] . '</a></p>';?>


thêm vào sau nó
<?phpbreak;

  case 
'read':
    
$req mysql_query("SELECT * FROM `cms_forum_rdm` WHERE `topic_id`='$id' ORDER BY `time` DESC");
    if (
$count mysql_num_rows($req)) {
        echo 
'<div class="phdr"><b>Đã xem chủ đề</b></div>';
        while (
$res mysql_fetch_assoc($req)):
             echo 
'<div class="list1">'.MauNick($res[user_id]).' đã xem '.functions::display_date($res[time]).'</div>';
        endwhile;
    } else {
        echo 
'<div class="bmenu"><p>' $lng['list_empty'] . '</p></div>';
    }

    echo 
'<div class="phdr">' $lng['total'] . ': '.$count.'</div>';
  break;
endswitch;
?>Xong giờ bạn chỉ cần dùng hàm counters::forum_read() là nó hiển thị lượt xem. truyền 1 tham số là id của topic
ví dụ 
<?php
counters
::forum_read($res['id']);?>

0 nhận xét

Đăng nhận xét