Bài đăng nổi bật

Ford Biên Hòa Đồng Nai - Đại lý mua bán xe giá tốt nhất

Xuất hiện tại Biên Hòa Đồng Nai từ năm 2007 tới nay, hãng xe Ôtô nổi tiếng tới từ Mỹ –  Ford Motor  đã khẳng định được một chỗ đứng trong l...

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Responsive Menu đơn giản cho blogspot

Bạn có thể xem Demo hình ảnh bên dưới hoặc DEMO
Trước khi thực hiện, sao lưu lại template

Responsive Menu đơn giản cho blogspot
Desktop view
Responsive Menu đơn giản cho blogspot
Mobile View

CSS Code

Thêm đoạn CSS sau vào trước thẻ ]]></b:skin> hoặc </style>:
.navmenu{width:100%;box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.15);background:#303030}}
#menu {
  margin: 2px;
}
#menu a {
  text-decoration: none;
}
nav {
  display: none;
}
nav ul {
  list-style-type: none;
  padding-left: 0;
  font-size: 0;
  background-color: #303030;
}
nav li {
  display: block;
  font-size: 14px;
  color: white;
}
nav a {
  display: block;
  padding: 10px;
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}
nav a:hover {Color:red
}
@media screen and (min-width: 800px) {
  #menu {
    display: none;
  }
  nav {
    display: block !important;
  }
  nav li {
    display: inline-block;
    border-right: 1px solid cornflowerblue;
    border-bottom: none;
  }
}

HTML code

Thêm đoạn HTML sau vào bên trên thẻ <header> hoặc bên dưới </header>, phụ thuộc vào template bạn đang sử dụng:
<div class='navmenu'>
  <button id="menu">Menu</button>
  <nav id="navbar">
  <ul class="navbar">
    <li><a href="/">Home</a></li>
    <li><a href="https://showtricks.blogspot.com/p/contact.html">Contact</a></li>
    <li><a href="courses.html">Courses</a></li>
    <li><a href="materials.html">Materials</a></li>
    <li><a href="https://showtricks.blogspot.com/p/contact.html">Contact Us</a></li>
   </ul>
</nav>
</div>

<h1>The Main Heading</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,l
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</p>

Javascript

Thêm đoạn Script sau vào trước thẻ đóng </body>
<!-- mainmenu -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[   
document.getElementById('menu').addEventListener('click', function () {
    var nav = document.getElementsByTagName('nav')[0];
    if (nav.style.display == 'block') {
      nav.style.display = 'none';
    } else {
      nav.style.display = 'block';
    }
  }, false);
//]]>
</script>

0 nhận xét

Đăng nhận xét