Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Không cho hiển thị ảnh thumbnail của tiện ích bài viết phổ biến trên di động

Không cho hiển thị ảnh thumbnail của tiện ích bài viết phổ biến trên di động

Thông thường, khi cài đặt Widget Popular Posts, ảnh thumbnail sẽ hiển thị trên cả giao diện Desktop và Mobile (di động). Nếu muốn cải thiện tốc độ tải trang trên di động, bằng cách không cho phép tải và hiển thị ảnh đại diện thumbnail của tiện ích này thì làm như sau:
1. Đăng nhập vào Blogger.com
2. Chọn Template > Edit HTML3. Tìm code tương tự như bên dưới, dùng tổ hợp phím CTRL + F để tìm.
 <b:if cond='data:post.thumbnail'>
    <div class='item-thumbnail'>
      <a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' target='_blank'>
         <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnail' height='100' width='300'/>
       </a>
    </div>
 <b:else/>
 <a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' target='_blank'><img expr:alt='data:post.title' expr:height='data:thumbnailSize' expr:width='data:thumbnailSize' src='https://3.bp.blogspot.com/-x_mMtgFf6XE/VlhLxwdLekI/AAAAAAAAj3c/N7fRz1lbMSg/s72-c/no-thumbnail.jpg'/></a>
  </b:if>
4. Thêm code màu vàng như bên dưới vào đoạn trên:
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;'>
  <b:if cond='data:post.thumbnail'>
    <div class='item-thumbnail'>
      <a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' target='_blank'>
         <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnail' height='100' width='300'/>
       </a>
    </div>
 <b:else/>
<a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' target='_blank'><img expr:alt='data:post.title' expr:height='data:thumbnailSize' expr:width='data:thumbnailSize' src='https://3.bp.blogspot.com/-x_mMtgFf6XE/VlhLxwdLekI/AAAAAAAAj3c/N7fRz1lbMSg/s72-c/no-thumbnail.jpg'/></a>
  </b:if>
 </b:if>
Xong, lưu lại template và kiểm tra

0 nhận xét

Đăng nhận xét