Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Hướng dẫn thêm thư viện Jquery vào Blogspot

Hướng dẫn thêm thư viện Jquery vào Blogspot

Jquery là một thư viện javascript, nó giúp viết javascript nhanh hơn với cú pháp đơn giản hơn. Thay vì chúng ta phải viết những dòng code dài và lặp lại nhiều lần trong javascript thì jquery đã đóng gói chúng thành những phương thức sẵn có để dễ dàng sử dụng.
Để nhúng jQuery, bạn truy cập vào Template (Mẫu blog) của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa HTML.


Trong cửa sổ Editor, tìm thẻ </head> và chèn trước nó mã dưới đây:
<script async='async' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
Hoặc sử dụng đoạn:
       <script type='text/javascript'>
       //<![CDATA[
       if (typeof(jQuery) == 'undefined') {document.write("<scr" + "ipt type=\"text/javascript\" src=\"//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js\"></scr" + "ipt>");}
       //]]>
       </script>
Sau đó lưu Template.

0 nhận xét

Đăng nhận xét