Bài đăng nổi bật

Ford Biên Hòa Đồng Nai - Đại lý mua bán xe giá tốt nhất

Xuất hiện tại Biên Hòa Đồng Nai từ năm 2007 tới nay, hãng xe Ôtô nổi tiếng tới từ Mỹ –  Ford Motor  đã khẳng định được một chỗ đứng trong l...

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Hướng dẫn kiểm tra key Windows 10

Sử dụng phần mềm để kiểm tra Key Windows 10 bằng phần mềm

1. ShowKeyPlus

Trước tiên bạn tải về theo liên kết dưới đây:
Tải về Link FileDwon
Tải về Link UploadsHub

Giải nén tập tin rồi chạy file ShowKeyPlus.exe mở chương trình lên có giao diện như hình:

Hướng dẫn kiểm tra key Windows 10

Bạn click vào Check Product key sẽ hiện ra tên sản phẩm, ID, key cài đặt và key kích hoạt. Bây giờ bạn nhấn Save để lưu lại.
Để kích hoạt lại key này thì bạn nhấn Retrieve và chọn tới file đã lưu.

Cách khác là bạn copy Originak Key lưu vào file text rồi khi cài win 10 nhập lại tại đường dẫn: Settings> Update & Security> Activation > Change product key.

Hướng dẫn kiểm tra key Windows 10

2. Sử dụng phần mềm ProduKey

Trước tiên bạn tải về theo liên kết dưới đây:
Tải bản 32bit
Tải bản 64bit

Giải nén rồi mở chương trình lên là ngay lập tức sẽ hiện key win 10

Hướng dẫn kiểm tra key Windows 10

Dùng mã lệnh để xem bản quyền Key Windows 10 đang dung

Nếu bạn ngại dùng phần mềm thì làm như sau:
Click phải chuột ngoài Desktop chọn New -> Text Document.
Copy toàn bộ nội dung sau vào trong đó.
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function
Click File -> Save as và lưu lại dưới định dạng .vbs. Ví dụ: Kiem-tra-key-win-10.vbs

Hướng dẫn kiểm tra key Windows 10

Sau đó click đúp vào file vừa tạo, ngay lập tức sẽ xuất hiện hộp thoại nhỏ. Đó chính là License Key bản quyền mà hệ điều hành bạn đang dùng.

Hướng dẫn kiểm tra key Windows 10

0 nhận xét

Đăng nhận xét