Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Đối với Windows 7


Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa
Nhấn vào nút Start, tại khung tìm kiếm gõ firewall sau đó chọn Windows Firewall with Advanced Security >> click phải vào Outbound Rules >> New Rule... Thiết lập theo hình:
(Chọn IE làm ứng dụng minh họa)Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Đối với Windows 8

Vào Control Panel và chọn System and Security, rồi làm theo như hình
Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa
 Click chuột phải vào Outbound Rules như trong hình. Các bước tiếp theo làm như đối với Windows 7
Chặn ứng dụng kết nối Internet bằng tường lửa

0 nhận xét

Đăng nhận xét