Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Ẩn các biểu tượng trong hệ thống System Tray của Windows 10

Ẩn các biểu tượng trong hệ thống System Tray của Windows 10

Các biểu tượng ứng dụng trong hệ thống System đôi khi không cần thiết, do đó bạn có thể để ẩn chúng để giải phóng thêm không gian trên thanh Taskbar:
Để ẩn các biểu tượng, đầu tiên bạn vào Cài đặt (Setting) (hoặc có thể ấn tổ hợp phím Win + I), chọn System, tiếp theo chọn Notification & actions.Bạn cũng có thể làm theo hình sau:

Ẩn các biểu tượng trong hệ thống System Tray của Windows 10
Để ẩn hiện biểu tượng hệ thống:
Ẩn các biểu tượng trong hệ thống System Tray của Windows 10

Phía bên tay phải cửa sổ, bạn chọn Turn system icons on or off.

Trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy danh sách các biểu tượng đang ở chế độ ON. Nhiệm vụ của bạn là chuyển chế độ các biểu tượng từ ON sang OFF.
Ẩn các biểu tượng trong hệ thống System Tray của Windows 10
Để ẩn hiện biểu tượng ứng dụng:
Ẩn các biểu tượng trong hệ thống System Tray của Windows 10
Phía bên tay phải cửa sổ, bạn chọn Select which icons appear on the taskbar.

Trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy danh sách các biểu tượng đang ở chế độ ON. Nhiệm vụ của bạn là chuyển chế độ các biểu tượng từ ON sang OFF.
Ẩn các biểu tượng trong hệ thống System Tray của Windows 10

0 nhận xét

Đăng nhận xét