Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Style Xenforo UI.X 1.4.6

Hướng dẫn cài đặt:

1.Tải xuống file .zip dưới đính kém
2.Upload file từ folder "upload" lên đúng nơi trên server của bạn
3.Import file xml.Download Click here

0 nhận xét

Đăng nhận xét