Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Share Code Vẽ Bậy

Lời nói đầu!
Code này hiện đã share từ trước nhưng vì lí do gì đó mà bài viết share đó đã biến mất khỏi dvpda  nên h.nay tìm được trang chủ.
mình đã zip lại dạng html và share.
100% giống code gốc  chỉ k có chức năng ghi hình lại thao tác mình vẽ của nó khi share thôi.
Demo:

Code HTML, up lên host là xài
host free cũng được
Nguồn: Vina4u


Download Click here

0 nhận xét

Đăng nhận xét