Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Code chống upload và run shell với .htaccess


Như các bạn đã biết thì rất nhiều hacker lợi dụng chức năng upload của mã nguồn để upload shell lên website nhằm deface, hack, drop data,... Các hacker up nhiều loại shell như r57.php.jpg, c99.php.jpg,...

Và để chống việc các hacker up shell lên mà không run được, các bạn chỉ cần tạo file .htaccess trong thư mục upload, rồi thêm đoạn code sau vào file .htaccess:0 nhận xét

Đăng nhận xét