Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Add Editor To AdminCP - Thêm trình soạn thảo vào AdminCP

Đây là một addon giúp bạn hiểu được cách để thêm các trình soạn thảo cho admincp của bạn.

Có một template và một vài tập tin, tất cả cần thiết để thêm trình soạn thảo vào admincp của bạn.

Giải nén và tải lên các tập tin vào thư mục "library" cài đặt Xenforo của bạn và import tập tin xml.

Điều này sẽ thêm một trình đơn mới cho admincp của bạn được gọi là microadmincp nhấp vào đây và nó sẽ hiển thị cho bạn những editor trong admincp.

Chúc các bạn thành công.

Download Click here Dự Phòng Click here

0 nhận xét

Đăng nhận xét